Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ยินดีต้อนรับ

ไปที่วัดป่าโคโลราโดหลวงตามหาบัว


พุทธศาสนาเป็นเส้นทางของการปฏิบัติและการพัฒนาจิตวิญญาณที่นำไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริง การปฏิบัติทางพุทธศาสนาเช่นการทำสมาธิจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของการรับรู้ความเมตตาและปัญญา ประสบการณ์การพัฒนาภายในพุทธประเพณีมากกว่าพัน ๆ ปีได้สร้างทรัพยากรที่หาที่เปรียบมิได้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามเส้นทาง – เส้นทางซึ่งในที่สุด culminates ในการตรัสรู้หรือพุทธ ที่กำลังพุทธะเห็นธรรมชาติของความเป็นจริงอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับที่มันเป็นและมีชีวิตอยู่ได้อย่างเต็มที่และเป็นธรรมชาติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ นี่คือเป้าหมายของชีวิตทางจิตวิญญาณของชาวพุทธคิดเป็นจุดสิ้นสุดของความทุกข์ทรมานสำหรับคนที่บรรลุมัน

ภารกิจ

สามหลักการพื้นฐานของภารกิจของเรามีรายละเอียดดังนี้

เป็นที่พึ่งทางจิตใจและสติปัญญาแก่ชาวพุทธทั้งไทยและอเมริกัน รวมทั้งผู้ที่แม้ยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาแ ต่มีความสนใจหรือต้องการ ในมลรัฐโคโลราโด และไกล้เคียง

จัดตั้ง เผยแผ่ รักษา แนวทาง ปฏิปทาพระป่ากรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในสหรัฐอเมริกา

 

เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศานาเถรวาท แก่ชุมชนและสถานศึกษา ตลอดถึงองค์กรหน่วยงานต่างๆ

วิสัยทัศน์

 

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รัฐโคโลราโด (CFMOL) นั้น ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยคณะศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส ในปี พ.ศ…….. ณ เมือง Parker , Colorado, USA เพื่อเป็นที่พึงทางด้านจิตใจ และสติปัญญา ชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา รวมทั้ง อเมริกัน ผู้ที่อาศัยอยู่ไกล้เคียง ตลอดจนถึงแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่มีความสนใจใคร่ศึกษา แนวทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนา

โดยทางวัดนั้นตั้งใจยึดแบบแนวทางการปฏิบัติ ตามแบบพระป่ากรรมฐาน สายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นแนวทางของทางวัด เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนได้ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม อันจะยังให้เกิดความร่มเย็นแก่ตนการดำเนินชีวิตของแต่บุคคล อีกทั้งยังมีความตั้งใจ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปยังชาวอเมริกัน ในวงกว้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการ ปลูกฝัง พระพุทธศานาแบบเถวรวาท ในแผ่นดินอเมริกา ให้มั่นคงสืบไปในอนาคต แก่ลูกหลาน คนไทยที่เติบโตในอเมริกา รวมทั้งชนชาติ และสีผิวอื่นๆ ให้มีโอกาศได้รู้ได้ฟัง ได้เห็น คำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดมีบุญวาสนา เข้าใจและนำไปปฏิบัติ ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเมตตากรุณาต่อกันและกัน

ทางวัดเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการได้รับการเรียนรู้ ศึกษาหลักพระพุทธศานาที่ถูกต้อง ทั้งทางด้านวิชาการความรู้ และแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติ จึงตั้งใจที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท แก่ประชาชนทั้งเชื้อสายไทย อเมริกัน และชาติอื่นๆ และให้พื้นที่แก่การอบรมภาคปฏิบัติ จิตภาวนา แก่ผู้สนใจ ทั้งที่วัด หรือ นอกสถานที่สำหรับผู้ที่สนใจ
อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสามัคคี ของกลุ่มชาวพุทธด้วยกัน ว่าการมีเมตตาให้ความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาด้วยกันนั้น ย่อมจะมีกำลังทำให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วไวขึ้น จึงปราถนาที่จะเป็นกลไล หรือตัวเชื่อม ชาวพุทธชาติต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมองในจุดที่เหมือนและเข้าใจกันและกันในจุดที่แตกต่าง

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.