Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ประวัติผู้ก่อตั้ง

พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตา ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “โลหิตดี” ณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู บิดาชื่อ “นายทองดี” มารดาชื่อ “นางแพง” ได้ให้มงคลนามว่า “บัว”

อุปสมบท

ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดโยธานิมิตร บ้านหนองขอนกว้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ พระอุปัชฌาย์คือ ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ฉายานามว่า “ญาณสมฺปนฺโน” แปลว่า “ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณ” ด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจริงจัง คิดว่า “พอบวชแล้ว เราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบ ไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลย เราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันสึก กะไว้อย่างนาน ๒ ปี จะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุด จะเรียนหนังสืออะไรๆก็แล้วแต่เถอะ จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์”

อื่นๆ

พ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน นั้น เป็นศิษย์ ใน พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ของเหล่า พระป่ากรรมฐาน ในยุครัตนโกสินทร์ ท่านได้สืบทอดปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติ จากท่านหลวงปู่มั่น รวมทั้งเสียสละ ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน เหล่าพระกรรมฐาน ผู้ใคร่สนในในการปฏิบัติธรรม จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวงผู้ปฏิบัติธรรมว่า ทั้งตัวท่านเอง และวัดป่าบ้านตาดนั้น เป็นหนึ่งที่สถานที่ ที่มีความเข้มข้น และเอาจริงเอาจังในด้านการปฏิบัติ อย่างมาก อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งท่านเองยังมีวิสัยทัศน์ที่จะแผ่ขยาย การศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ให้กระจายสู่วงกว้าง จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุ เสียงธรรม ขึ้น ปัจจุบันกระจายไปทุกภาค ทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้คนในที่ห่างไกล แม้ไม่มีโอกาสได้มาที่วัด แต่มีโอกาสได้ฟังธรรม และน้อมนำไปพัฒนาชีวิตตนเองให้ดีงาม
ท่านยังมีเมตตาสงเคราะห์ชาติในคราวที่ประสบภาวะวิกฤตด้านเศรษกิจ โดยเป็นผู้นำในการชักชวนพี่น้องชาวไทย จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อช่วยชาติ โดยเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ชาติ โดยองค์ท่านเองเป็นสื่อกลาง ปรากฎว่าได้ทรัพย์สิน ทั้งเงินบาท ดอลลาร์ รวมถึงทองคำ เพื่อนำเข้าคลังหลวง จำนวนมหาศาล

พระผู้อยู่จำนำพรรษา (ปัจจุบัน)

1.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญโญ)
เกิด ภูมิลำเนา
อุปสมบท สังกัด วัดสุวรรณจินดาราม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


2.พระเอกชัย ปัณฑิตวังโส
เกิด ภูมิลำเนา
อุปสมบท สังกัด วัดท่าสะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย


3.พระวิทยา วัฑฒโน
เกิด 22 สิงหาคม พ.ศ.2530 ภูมิลำเนา บ.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
อุปสมบท 5 ธ.ค. พ.ศ.2550 โดยพระเทพเจติยาจารย์ ณ.อุโบสถวัด ธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร สังกัด วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.